ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านสร้าง เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19💉🦠💉
ขอเชิญชวน ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 - 4  
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
(วันศุกร์ที่ 10 ,17 และ 24 มิ.ย.2565)
📌📌ไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า ( Walk in) รับบัตรคิวที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนเท่านั้น
💉 วัคซีนเข็มที่ 1 เป็นไปตามนโยบายการจัดสรรวัคซีนดังนี้
สำหรับประชาชน
อายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ 3 ยี่ห้อ
1.ซิโนฟาร์ม  
2.ไฟเซอร์
3.แอสตร้าเซเนก้า
กลุ่มประชาชาชนดังต่อไปนี้ จะได้รับการฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์
- อายุ 12-17 ปี
- อายุ 60 ปีขึ้นไป
-หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ,
-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ,โรคมะเร็ง ,ไตวายเรื้องรัง , โรคหอบหืด ,ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง , โรคเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ )
-โรคอ้วน (น้ำหนัก มากกว่า 90 กิโลกรัม)
💉💉💉การรับวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)
สำหรับท่านที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามระยะเวลาก่อนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ดังนี้
1.ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม มามากกว่า 1 เดือน
2.ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม มามากกว่า 1 เดือน
3.ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 + แอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 2 มามากกว่า 3 เดือน
4.แอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็มมามากกว่า 3 เดือน
5.ท่านที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า เข็มที่ 2 มามากว่า 3 เดือน
💉💉💉💉การรับวัคซีนเข็มที่ 4(เข็มกระตุ้น)
สำหรับกลุ่มประชาชนที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 3 เข็ม ระยะห่างจากเข็มที่ 3    👉 4 เดือนขึ้นไป
ให้บริการเฉพาะกลุ่มประชาชน ดังนี้ก่อน
- อายุ 60 ปีขึ้นไป
-หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ,
-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ,โรคมะเร็ง ,ไตวายเรื้องรัง , โรคหอบหืด ,ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง , โรคเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ )
-โรคอ้วน (น้ำหนัก มากกว่า 90 กิโลกรัม)
****ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รับบริการฉีดวัคซีนหลังตรวจพบเชื้อ 3 เดือนขึ้นไป
💉🦠💉วัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการเสียชีวิตได้ 41 เท่า
💉🦠💉วัคซีนไฟเซอร์มีจำนวนจำกัด วันละ 250 คน
💉💉ท่านที่มีนัดฉีดเข็มที่ 2 รับบริการตามนัดเดิม
สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4 ยื่นแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 หรือ 3 เข็ม ต่อเจ้าหน้าที่ เปิดให้บริการตั้งแแต่เวลา 09.00 น. -15.00น. ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน ศาลาหลวงพ่อกัน วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้างบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
กรณีเป็นเด็กอายุ 12 - 17 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
สำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือ ติดเชื้อโควิด-19หลังได้รับเข็มที่ 1 ไปแล้ว ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโปรดติดตามการประชาสัมพันธ์ต่อไป
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลบ้านสร้าง 037-271238 -9 ต่อ 123
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง 037-271237
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ :
ยี่ห้อของวัคซีนที่ฉีดในแต่ละรอบจะเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมา

 

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ