ที่ตั้ง/พิกัดตำแหน่ง/ขนาดพื้นที่/ลักษณะพื้นที่/อาณาเขตติดต่อ

อำเภอบ้านสร้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

อำเภอบ้านสร้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 93 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านสร้าง   (Ban Sang)   15 หมู่บ้าน             6. บางพลวง   (Bang Phluang)   11 หมู่บ้าน
2. บางกระเบา   (Bang Krabao)   10 หมู่บ้าน             7. บางปลาร้า   (Bang Pla Ra)   8 หมู่บ้าน
3. บางเตย   (Bang Toei)   10 หมู่บ้าน             8. บางขาม   (Bang Kham)   6 หมู่บ้าน
4. บางยาง   (Bang Yang)   13 หมู่บ้าน             9. กระทุ่มแพ้ว   (Krathum Phaeo)   7 หมู่บ้าน
5. บางแตน   (Bang Taen)   13 หมู่บ้าน

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com