มีเนื้อที่ทั้งหมด       50 ไร 2 งาน 4 ตารางวา

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร     75 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรี     20 กิโลเมตร

โทรศัพท์   037-271238  037-279204

โทรสาร  037-271239

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com