เบอร์โทรศัพท์ภายใน 037 271238 กด เบอร์ต่อภายใน

ห้องผู้อำนวยการ 103

ห้องฉุกเฉิน 106

เวชระเบียน 115

บริหาร 107,108,102

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 104

งานคัดกรอง 109,112

ห้องยา 110

ห้องเก็บเงิน 122

ห้อง Lab  113

ห้องตรวจ 114

ทันตกรรม 117

กายภาพบำบัด 118

กลุ่มเวชปฎิบัติ 119

หอผู้ป่วยใน 120

งานให้คำปรึกษา 126

ห้องคลอด 127

กลุ่มงาานการพยาบาล 128

งานยาเสพติด 130

คลินิคฝากครรภ์ 131

ห้อง X-ray 132


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com