การบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลบ้านสร้างดำเนินการภายใต้การควบคุมและพัฒนามาตราฐานการบริการตามเกณฑ์มาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุข สามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในด้าน อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมาร-เวช ทันตกรรม ฯลฯ ในเวลาราชการ และสำหรับผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน สามารถรับบริการได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และยังมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพการรักษาที่มากกว่า เพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักเกิดขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่จะให้การรักษาได้

บริการตรวจโรคทั่วไป เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน คลอดบุตร รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง

การให้บริการคลินิกพิเศษ

วันจันทร์ ให้บริการหญิงตั้งครรภ์

วันอังคาร ให้บริการตรวจโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

วันพุธ เวลา 8.30 – 12.00 น ให้บริการวัคซีนเด็กอายุ 0-72 เดือน เวลา 13.00 – 16.30 ให้บริการตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็งปาดมดลูก คลินิกวัยทอง

วันพฤหัสบดี ให้บริการตรวจโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

วันศุกร์ ให้บริการตรวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่

 

การให้บริการทางจิตเวช 

โดยจิตแพทย์ ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการให้ยาและการบำบัดทางจิต เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

 

การให้บริการทางแพทย์แผนไทย โดยคลินิกแพทย์แผนไทย 

เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย เช่น นวดเพื่อการรักษา นวดคลายเครียด นวดเฉพาะที่ นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร นวดประคบอบสมุนไพรในหญิงหลังคลอด และบริการจ่ายยาสมุนไพรโดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

 คลินิกนอกเวลาราชการ 

ให้บริการตรวจโรคทั่วไป 

วันจันทร์ – ศุกร์ เช้า เวลา 7.00 – 8.30 น. 

เย็น เวลา 16.30- 20.00 น. 

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 12.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 16.30