ประกาศ: การทำลายเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้รับบริการ
ที่ขาดการติดต่อ เกิน ๕ ปี ดังนี้
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๕๒
- ฟิล์มเอ็กซเรย์ ที่ขาดการติดต่อ เกิน 5ปี และฟิล์มที่เสือมคุณภาพ ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๕๗
ท่านใดมีความประสงค์ ให้โรงพยาบาลบ้านสร้าง เก็บแฟ้มเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์
 ติดต่องานเวชระเบียน ๐๓๗๒๗๑๒๓๘ ต่อ ๑๑๐ หรือ ๑๒๒

 

 

โดย อ.พญ.จิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ 
สูตินรีแพทย์ และทีมงานห้องคลอด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ที่มาให้ความรู้ การดูแลมารดาตกเลือดด้วยการทำ  Double condom balloon tamponade
ให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลบ้านสร้าง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดการประกวด การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)
 ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน  CQI
นวตกรรม ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2561 ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

21 ก.ค. 61 อสม. หมู่ที่ 6 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตามโครงการบ้านคูตานพสู้ภัยไข้เลือดออก ปี 2561

13 กรกฎาคม 2561 สภาเยาวชนเทศบาลบ้านสร้างจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ