21 ก.ค. 61 อสม. หมู่ที่ 6 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตามโครงการบ้านคูตานพสู้ภัยไข้เลือดออก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

13 กรกฎาคม 2561 สภาเยาวชนเทศบาลบ้านสร้างจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

16 - 20 เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดัน และโครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้พิการ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

 12 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน ตามโครงการ fit and firm ในเด็กวัยเรียน ณ ห้องประชุม รพ.บ้านสร้าง มีนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนเข้ารับการอบรมจำนวน 37 คน...

 

 

 

วันที่ 9 มิ.ย. 2561ที่ผ่านมา กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านสร้าง ร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตลาดบ้านสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ