ประกาศราคาซื้อ  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ