ภาวะลองโควิด (Long Covid) อาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติดเชื้อโควิด ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ

อาจมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือน โดยอาการที่พบบ่อยมีถึง 6 ระบบ
1 ระบบประสาท พบได้ 27.33% ได้แก่ อ่อนแรงเฉพาะที่เฉียบพลัน ปวดศีรษะ มึนศีรษะ หลงลืม กล้ามเนื้อลีบ
2 ระบบทางจิตใจ พบได้ 32.1% ได้แก่ นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า
3 ระบบหัวใจและหลอดเลือด พบได้ 22.86% ได้แก่ เจ็บหน้าอก ใจสั่น
4 ระบบทางเดินหายใจ พบได้ 44.38% ได้แก่ หอบเหนื่อย ไอเรื้อรัง
5 ระบบผิวหนัง พบได้ 22.8% ได้แก่ ผมร่วง ผื่นแพ้
6 ระบบทั่วไป พบได้ 23.41% ได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ
อย่างไรก็ตาม อาการผิดปกติดังกล่าวส่วนใหญ่หายได้เอง หากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน ควรพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
ที่มา : กรมการแพทย์


#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซิน เข็ม 1 จากสถานนีกลางบางซื่อ
ที่แสดงความประสงค์จะฉีดวัคซิน แอสตร้าเซเนก้า เข็ม 2 กับ โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และ วันนัดหมายฉีดวัคซิน ได้ Link ด้านล่าง
" กรุณานำบัตรประชาชน และใบนัด เข้ารับบริการฉีดวัคซิน ในวันที่กำหนด "
#สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น

Vaccine รพ.บ้านสร้าง (google.com)

 

Topics Details
เอกสารเกี่ยวกับ COVID VACCINE แหล่งดาวโหลดเอกสารการประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
LINE Official Account "หมอพร้อม" QR-CODE และเอกสารหมอพร้อม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
Co-Vaccine-Moph V.0.1.2 Update 27/02/2021 อัพเดตคู่มือการใช้งานโปรแกรม Co-Vaccine-Moph
640225-กรอบการพัฒฯาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด19" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-การนำเข้าข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-การบริหารจัดการระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด19" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-ขั้นตอนการใช้งาน MOPH Immunization Center" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225_moph_immunization_web" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-คู่มือการใช้งาน Web App co-vaccine_24022021" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-รายงานความก้าวหน้าระบบข้อมูลการให้บริการ" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640222-แผนการกระจายวัคซีนCOVID19  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 12 จังหวัด  
ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19  
แบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนโควิด 19  
แนวทางเตรียมความพร้อมนำเข้ากลุ่มเป้าหมาย whitelist และ การนำเข้า

 

 

Application Details
1) MOPH Immunization Center Upload Whitelist, Config slot, จองฉีดวัคซีน
2) MOPH COVID-19 VACCINE ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนออนไลน์
3) โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม update version 2.4 กองยุทํธศาสตร์และแผนงาน

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ