ประชาชนที่เคยได้รับวัคซิน เข็ม 1 จากสถานนีกลางบางซื่อ
ที่แสดงความประสงค์จะฉีดวัคซิน แอสตร้าเซเนก้า เข็ม 2 กับ โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และ วันนัดหมายฉีดวัคซิน ได้ Link ด้านล่าง
" กรุณานำบัตรประชาชน และใบนัด เข้ารับบริการฉีดวัคซิน ในวันที่กำหนด "
#สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น

Vaccine รพ.บ้านสร้าง (google.com)

 

Topics Details
เอกสารเกี่ยวกับ COVID VACCINE แหล่งดาวโหลดเอกสารการประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
LINE Official Account "หมอพร้อม" QR-CODE และเอกสารหมอพร้อม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
Co-Vaccine-Moph V.0.1.2 Update 27/02/2021 อัพเดตคู่มือการใช้งานโปรแกรม Co-Vaccine-Moph
640225-กรอบการพัฒฯาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด19" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-การนำเข้าข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-การบริหารจัดการระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด19" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-ขั้นตอนการใช้งาน MOPH Immunization Center" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225_moph_immunization_web" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-คู่มือการใช้งาน Web App co-vaccine_24022021" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640225-รายงานความก้าวหน้าระบบข้อมูลการให้บริการ" เอกสารการประชุม 25/02/2564
640222-แผนการกระจายวัคซีนCOVID19  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 12 จังหวัด  
ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19  
แบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนโควิด 19  
แนวทางเตรียมความพร้อมนำเข้ากลุ่มเป้าหมาย whitelist และ การนำเข้า

 

 

Application Details
1) MOPH Immunization Center Upload Whitelist, Config slot, จองฉีดวัคซีน
2) MOPH COVID-19 VACCINE ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนออนไลน์
3) โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม update version 2.4 กองยุทํธศาสตร์และแผนงาน

 

ประกาศสำนักงานโรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Attachments:
Download this file (ประกาศเจตนารมณ์.pdf)Sexual_harassment_bansang[ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน]2774 kB

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  “โรงพยาบาลบ้านสร้าง ไม่ทนต่อการทุจริต”


(Bansang hospital Zero tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

โดยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ