วันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างและคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เพื่อประเมินและรับรองกระบวนการให้บริการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)

เอกสารการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุน ปี 2566

 

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Video Teleconference/Zoom
 
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
 งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2566
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2565
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565
 การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลเข้าใช้งานระบบรายงานการโอนเงินงบกองทุน (NHSO Budget) ปี 2566

วันที่  1 มิถุนายน 2565 จะมีผลบังคับใช้กฎหมาย PDPA  หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นั้น
             โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดในประกาศท้ายนี้
       PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป

ภาวะลองโควิด (Long Covid) อาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติดเชื้อโควิด ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ

อาจมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือน โดยอาการที่พบบ่อยมีถึง 6 ระบบ
1 ระบบประสาท พบได้ 27.33% ได้แก่ อ่อนแรงเฉพาะที่เฉียบพลัน ปวดศีรษะ มึนศีรษะ หลงลืม กล้ามเนื้อลีบ
2 ระบบทางจิตใจ พบได้ 32.1% ได้แก่ นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า
3 ระบบหัวใจและหลอดเลือด พบได้ 22.86% ได้แก่ เจ็บหน้าอก ใจสั่น
4 ระบบทางเดินหายใจ พบได้ 44.38% ได้แก่ หอบเหนื่อย ไอเรื้อรัง
5 ระบบผิวหนัง พบได้ 22.8% ได้แก่ ผมร่วง ผื่นแพ้
6 ระบบทั่วไป พบได้ 23.41% ได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ
อย่างไรก็ตาม อาการผิดปกติดังกล่าวส่วนใหญ่หายได้เอง หากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน ควรพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
ที่มา : กรมการแพทย์


#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ