เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  “โรงพยาบาลบ้านสร้าง ไม่ทนต่อการทุจริต”


(Bansang hospital Zero tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

โดยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ