17-18 กันยายน 2562  โรงพยาบาลบ้านสร้าง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงและซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
นำโดย  นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างโรงพยาบาลบ้านสร้างขอบพระคุณ

ทีมวิทยากรจาก
1.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.สระแก้ว
2.อบต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุทธยา
3.อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
และหน่วยงานสนับสนุนในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีของโรงพยาบาลบ้านสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
-สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เครือข่ายอำเภอบ้านสร้าง
-เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
-หน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญฯเขตอำเภอบ้านสร้าง
-อสม.ตำบลบ้านสร้าง
ที่ทำให้การฝึกซ้อมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

Video

 

 

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ