ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์

(รพ.บ้านสร้าง)

ขอรับเอกสารสอบราคา ในวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08.30 - 15.30 น.)

ยื่่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08.30-15.30 น.)

 

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ