วันที่ 28-29 มีนาคม 2566
งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล ร.พ.บ้านสร้าง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic Life Support) แก่ บุคลากร ร.พ.บ้านสร้าง และเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทีมวิทยากร งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและนิติเวช ร.พ.บ้านสร้าง เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติในครั้งนี้


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ