ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

กำหนดรับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566