เครื่องคอมพิวเตอร์ ในโรงพยาบาล จะมี Antivirus อยู่แล้ว สังเกตุที่  System tray จะมี รูปนี้อยู่  

ถ้าท่านไม่เผลอลบ หรือตั้งใจลบ


คอมพิวเตอร์โรงพยาบาล ต่อเป็น เครื่อข่าย ถ้าติดไวรัส 1 เครื่อง  เครื่องที่เหลือใน เครื่อข่ายก็มีโอกาสติดไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการใช้บัตรประชาชนเอนกประสงค์ (smart card) แทนบัตรประกันสุขภาพ  รัฐบาลมีนโยบาย “คนไทย 1 ใบก็พอ”
โดยให้ประชาชนมีบัตรเพียงใบเดียวสามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนลดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐ
โดยกระทรวงมหาดไทยเน้นให้กรมการปกครองเร่งรัดจัดทำบัตรประชาชนเอนกประสงค์ (smart card ) รุ่นใหม่ จำนวน 42 ล้านใบ ให้เสร็จภายในเดือน กันยายน 2552
ในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำโครงการใช้บัตรประชาชนอเนกประสงค์แทนบัตรประกันสุขภาพ โดยเน้นให้หน่วยสาธารณสุขทุกแห่งให้บริการประชาชนทั้งการส่งเสริมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนที่มีบัตรประชาชนอเนกประสงค์รุ่นใหม่แทนบัตรทองให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยจะแจก เครื่องอ่าน Samrtcard ให้ทุกสถานบริการ  
ทั้งนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์การรักษาต่าง ๆ จะยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่การเข้าไปใช้สิทธิ์จะเปลี่ยนจากการใช้บัตรทองมาเป็นบัตรประชาชนแทน
ซึ่งจะทำให้ประชาชนพกบัตรเพียงบัตรเดียวไม่ต้องพกบัตรซ้าซ้อนกัน ใช้สิทธิ์โดยการยื่นให้หน่วยบริการเช่นเดียวกับการยื่นบัตรทอง ในส่วนของหน่วยบริการจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตร ตัวโปรแกรม รวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ เตรียมระบบการให้บริการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดล่าช้าในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการรับบริการโดยการใช้บัตรประชาชน.


เริ่มใช้ทั่วประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 (ท่านสามารถทดสอบ Smartcard ของท่านได้ที่ งานเวชระเบียน)
ช่วงแรก เขาให้ทำ คือ ตรวจสอบข้อมูลบนบัตร (รุ่นที่มีครุฑ)
เทียบกับ สปสช. ถ้าไม่ตรง ให้ update ข้อมูลในบัตรให้ตรง (เขาใช้เรา update ข้อมูลในบัตรก่อน)
ในส่วนบัตรทอง ยกเลิกการพิมพ์

Flow การทำงาน
1.ตรวจสอบสิทธิกับ โปรแกรม NHSO UCSearch 2009 (Web Service2009 ตัวใหม่)
2.ลงทะเบียนผู้ป่วย (visit)
3.กรณี ทำบัตรใหม่ ลืมบัตร Smartcard  ให้ใช้ Web สปสช  ไปก่อนครับ เพราะสามารถ ค้นหาจาก ชื่อ สกุล ผู้ป่วยได้ครับ ส่วนโปรแกรม ค้นได้เฉพาะ PID 

อ่านเพิ่มเติม...

(PIN Code : Personal Identification Number Code)
PIN Code คืออะไร
PIN Code คือชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำหนดขึ้นเป็นรหัสลับเฉพาะส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบงานหรือการให้บริการในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้ข้อกำหนดหรือรูปแบบของหน่วยงานผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้น


PIN Code กับ กรมการปกครอง

กรมการปกครองได้พัฒนาระบบงานการให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประชาชนที่ไปติดต่อขอใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากการพัฒนาระบบงานอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนทุกหนแห่งมีสิทธิเข้าถึงการบริการของภาครัฐที่เปิดให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบเครือข่าย กรมการปกครองจึงได้ขยายรูปแบบการให้บริการโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครองให้สำนักบริหารการทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนำโครงการรหัสบุคคล(PIN PROJECT) มาใช้ พร้อมทั้งให้กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คนไทยดอทคอมฟรี (Free E-mail Address khonthai.com) แก่คนไทยทุกคนที่มีรหัส PIN Code เพื่อใช้ในการรับ-ส่งจดหมายผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่เว็บไซต์ www.khonthai.com


อ่านเพิ่มเติม...

ช่วงสำคัญของชีวิตราชการ คือการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดของอาชีพข้าราชการ
แต่ประเด็นก็คือเราไม่สามารถจำได้ว่าเราขอไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ และขอชั้นยศอะไร 
โดยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต
www.thanundon.soc.go.th โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ทางอินเทอร์เน็ตได้

www.hotmail.com

เรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่อง เริ่มจาก ในปีพ.ศ. 2537 ท้าวบุญหลาย ทองตัน นักศึกษาหัวกะทิ ชาวลาว ซึ่งได้รับทุนจากสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา ให้ไปศึกษาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ที่สถาบันฯ ท้าวบุญหลาย ผู้ฝักใผ่ใคร่รู้ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจึงเป็นคนจำนวนน้อยมากๆ ที่มีอีเมล์ใช้ในสมัยนั้น ท้าวบุญหลายนำเอาอีเมล์ ที่เขาใช้ในประเทศลาวไปใช้ต่อในขณะที่เรียนที่ MIT เพื่อใช้ติดต่อกับทางครอบครัวและ "อีแมว" แฟนสาวที่ประเทศลาว แต่การติดตั้งคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รับส่งอีเมล์ในสมัยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องคอนฟิกฯ ค่า POP3 Server และค่า SMTP Server อย่างสับสนวุ่นวาย กว่าจะได้ใช้งานก็เล่น เอาเหงื่อท่วม แถมยังใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมฯ เครื่องนั้นเท่านั้น ที่แย่ไปกว่านั้นคือ เมื่อเปลี่ยนเครื่องคอมฯ ก็ไม่สามารถย้อนกลับไป ดูอีเมล์ฉบับเก่าๆ ได้ หนุ่มบุญหลายจึงเกิดความคิดว่า จะเป็นการดีมากเลย ถ้าหากทำให้การรับส่งอีเมล์ทำได้ง่ายกว่านี้ และเมื่อ setup ได้แล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกๆ เครื่องฯ บนโลก สามารถย้อนกลับไปอ่านอีเมล์ฉบับเก่าๆ ได้ด้วย ทั้งหมดนี้อาศัยเพียงผู้ใช้เพียงจดจำชื่อ account และ password ได้ ก็สามารถเช็คอีเมล์ได้

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ