เนื่องการไฟ้ฟาส่วนภูมิภาค ทำการย้ายเสาไฟฟ้า หน้าอำเภอบ้านสร้าง

ทำให้ชุมสายโทรศัพท์ถูกย้ายออกไปด้วย Internet จึงเล่นไม่ได้ ชั่วคราว

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม ประชุมชี้แจง  แนวทางการบันทึกข้อมูลด้วย โปรแกรม HospitalOS เพื่อส่งออกรายงาน

ปีงบประมาณ 2553 ตามแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาข้ อมูลผู้ป่วยนอก ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (12,18 แฟ้ม)

และการให้รหัสยา 24 หลัก

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553  ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์ 
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 


    ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ 


ดูหนังสือสั่งการ  คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี 

ตัวอย่าง font และ คู่มือติดตั้ง  >>>>  Download thai font   >>>>   วิธีแปลงตัวเลขอารบิคเป็นไทย

Download nomal.dat สำหรับแปลงเลข อารบิคเป็น ไทย  Office2003    Office2007

ผลการตรวจสอบข้อมูล OP/PP individual ประจำปี 2554 เดือน ตค-พย 53   ออกแล้วครับดู ผลงาน เบื้องต้น 99%

ขอบคุณ User ทุกท่าน ที่ทำให้ข้อมูล โรงพยาบาลเรา สมบูรณ์ได้ขนาดนี้

วันนี้มีบทเรียนช่วยสอน การใช้งานโปรแกรม Hospital OS  มีรายละเอียดการใช้งานในทุกจุดบริการ

โดยท่านสามารถคลิกที่รูป เพื่อชม วิดิโอบรรยายภาพการใช้งาน  รวมถึงวิธีติดตั้ง

 

วิธีทำรายงาน  ตัวอย่าง Case ที่อาจพบใน ใช้งาน คลิกที่นี่เพื่อเข้าดู

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ