คู่มือการส่งออก ข้อมูลผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมในเครื่อข่าย จาก HospitalOS To SSN_DATA

ขั้นตอนการเพิ่มรายการตรวจรักษา (Order Item ) สำหรับให้บริการใน ระบบ HospitalOS

สำหรับ ทุกฝ่าย ทุกงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

1. กรอกแบบฟอร์ม โดยละเอียด พร้อมทั้งระบบ เลขทะเบียน หรือ รหัสกลุ่มมาตราฐานตามระเบียบการเบิกจ่าย

2. ลงนามอนุมัติโดย แพทย์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ ยกเลิกรายการตรวจรักษานั้น ๆ

3. ส่งแบบฟอร์มที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อตรวจสอบ ก่อนการเปิดใช้รายการ ตรวจรักษานั้น ๆ

( ไม่รับแก้ ทางโทรศัพท์ )

 

 

 

ภาพการอบรม โปรแกรม HospitalOS

โรงแรม ยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก  22-26 กค. 46

หน้า 1   หน้า 2  หน้า 3  หน้า 4

ขึ้นระบบแล้วค่ะ HospitalOS Version 1.2 

ขอบคุณทีมงาน HospitalOS ทุกท่านเลยนะค่ะ

คนไข้รายแรกของเรา ลุงสาลี รอดกร ค่ะ มาเวลา 01.22 นาที เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2546

       จากผลการสำรวจของ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้งาน โปรแกรมเวชระเบียน HospitalOS  ซึ่งข้อมูลในแบบสำรวจ จะระบุถึง ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  และสิ่งทีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเติมจาก โปรแกรม โดยรวมถึงข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งาน
ทาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการรวบรวมและ ทำการตอบข้อสงสัย ในทุกหัวข้อดังกล่าว โดยจะแยกเสนอ เป็นแต่ละงานไป เพื่อที่ หน่วยงานอื่นจะได้ ทราบถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขในการใช้โปรแกรม ในแต่ละงานต่อไป ก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนต่อไป ส่วน ในตอนที่ 1 นี้ จะเป็นในส่วนของ ห้อง X -ray นะครับ ติดตามต่อกันเลย  

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ