โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว ศึกษาดูงาน HospitalOS 22 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 55 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ขึ้นแก่ผู้ที่ย้ายไปและมาใหม่

 

ณ ครัววศินทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเคลื่อนที่ ออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 โดยมีทีมจาก รพ.บ้านสร้าง ร่วมด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โดย นพ.ระวี สิริประเสริฐ นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ได้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจ และความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร

 จึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ร่วมทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกท่าน

 

งานทำบุญ ปีใหม่ กีฬาสามัคคี รพ.บ้านสร้าง

5 มกราคม 2555

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ