ขั้นตอนการเพิ่มรายการตรวจรักษา (Order Item ) สำหรับให้บริการใน ระบบ HospitalOS

สำหรับ ทุกฝ่าย ทุกงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

1. กรอกแบบฟอร์ม โดยละเอียด พร้อมทั้งระบบ เลขทะเบียน หรือ รหัสกลุ่มมาตราฐานตามระเบียบการเบิกจ่าย

2. ลงนามอนุมัติโดย แพทย์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ ยกเลิกรายการตรวจรักษานั้น ๆ

3. ส่งแบบฟอร์มที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อตรวจสอบ ก่อนการเปิดใช้รายการ ตรวจรักษานั้น ๆ

( ไม่รับแก้ ทางโทรศัพท์ )


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ