จากผลการสำรวจของ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้งาน โปรแกรมเวชระเบียน HospitalOS  ซึ่งข้อมูลในแบบสำรวจ จะระบุถึง ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  และสิ่งทีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเติมจาก โปรแกรม โดยรวมถึงข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งาน
ทาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการรวบรวมและ ทำการตอบข้อสงสัย ในทุกหัวข้อดังกล่าว โดยจะแยกเสนอ เป็นแต่ละงานไป เพื่อที่ หน่วยงานอื่นจะได้ ทราบถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขในการใช้โปรแกรม ในแต่ละงานต่อไป ก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนต่อไป ส่วน ในตอนที่ 1 นี้ จะเป็นในส่วนของ ห้อง X -ray นะครับ ติดตามต่อกันเลย  

สำหรับห้อง X -ray ในส่วนของข้อดี มีแค่สะดวกดี   ปัญหาอุปสรรค สำหรับ ผู้รับบริการไม่มี

แต่ในส่วนของข้อเสนอแนะ 

" ที่ X-ray มีความผิดพลาดในเรื่อง ท่าที่ ถ่าย และ ราคาฟิล์มเยอะ อยากให้ print ออกมาให้ จะได้แก้ทีเดียว ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร "

ตอบนะครับ

    ในเรื่องของ รายการสั่งตรวจรักษาไม่ว่าจะเป็น รายการยา รายการแลป หรือรายการ X-ray เป็นปัญหาตั้งแต่ตอน เตรียมการขึ้นระบบแล้วครับ คือทางทีม งาน ได้รายการสั่งตรวจรักษา ดังกล่าว ไม่ครบ  ทำให้ต้องมาคอย เพิ่มทีละรายการระหว่างการใช้งาน ทำให้ การทำงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้ทะยอยเพิ่ม เปลี่ยแปลงแก้ไขอยู่ ประจำนะครับ 

ไขปัญหา

    ในส่วนของ รายการสั่งตรวจรักษาของ X -ray นั่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็น จำนวน รายการ ( ท่าที่ถ่าย ) และราคา สามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของ Admin ที่ Destop เครื่องของท่านนะครับ  จะอยู่ในส่วนของ รายงาน SQL --> รายการจากSQL แล้วเลือกในส่วนของรายการ X-ray จะมี รายการท่าที่ถ่าย พร้อมราคา ลองดูนะครับ ตามรูป เลย  สามารถเลือก Save เพื่อเก็บไว้ดุในเครื่องของท่านได้จากปุ่ม Save  นะครับ

ภาพประกอบ

คลิกที่ปุ่ม admin    บนหน้าจอ

เลือกในส่วนของรายการจาก SQL

เลือกรายการ X-ray

รายการทีได้ นะครับ
Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ