โครงการใช้บัตรประชาชนเอนกประสงค์ (smart card) แทนบัตรประกันสุขภาพ  รัฐบาลมีนโยบาย “คนไทย 1 ใบก็พอ”
โดยให้ประชาชนมีบัตรเพียงใบเดียวสามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนลดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐ
โดยกระทรวงมหาดไทยเน้นให้กรมการปกครองเร่งรัดจัดทำบัตรประชาชนเอนกประสงค์ (smart card ) รุ่นใหม่ จำนวน 42 ล้านใบ ให้เสร็จภายในเดือน กันยายน 2552
ในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำโครงการใช้บัตรประชาชนอเนกประสงค์แทนบัตรประกันสุขภาพ โดยเน้นให้หน่วยสาธารณสุขทุกแห่งให้บริการประชาชนทั้งการส่งเสริมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนที่มีบัตรประชาชนอเนกประสงค์รุ่นใหม่แทนบัตรทองให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยจะแจก เครื่องอ่าน Samrtcard ให้ทุกสถานบริการ  
ทั้งนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์การรักษาต่าง ๆ จะยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่การเข้าไปใช้สิทธิ์จะเปลี่ยนจากการใช้บัตรทองมาเป็นบัตรประชาชนแทน
ซึ่งจะทำให้ประชาชนพกบัตรเพียงบัตรเดียวไม่ต้องพกบัตรซ้าซ้อนกัน ใช้สิทธิ์โดยการยื่นให้หน่วยบริการเช่นเดียวกับการยื่นบัตรทอง ในส่วนของหน่วยบริการจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตร ตัวโปรแกรม รวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ เตรียมระบบการให้บริการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดล่าช้าในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการรับบริการโดยการใช้บัตรประชาชน.


เริ่มใช้ทั่วประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 (ท่านสามารถทดสอบ Smartcard ของท่านได้ที่ งานเวชระเบียน)
ช่วงแรก เขาให้ทำ คือ ตรวจสอบข้อมูลบนบัตร (รุ่นที่มีครุฑ)
เทียบกับ สปสช. ถ้าไม่ตรง ให้ update ข้อมูลในบัตรให้ตรง (เขาใช้เรา update ข้อมูลในบัตรก่อน)
ในส่วนบัตรทอง ยกเลิกการพิมพ์

Flow การทำงาน
1.ตรวจสอบสิทธิกับ โปรแกรม NHSO UCSearch 2009 (Web Service2009 ตัวใหม่)
2.ลงทะเบียนผู้ป่วย (visit)
3.กรณี ทำบัตรใหม่ ลืมบัตร Smartcard  ให้ใช้ Web สปสช  ไปก่อนครับ เพราะสามารถ ค้นหาจาก ชื่อ สกุล ผู้ป่วยได้ครับ ส่วนโปรแกรม ค้นได้เฉพาะ PID 
ตัวอย่างบัตร  รุ่นใหม่


ตัวอย่างบัตร รุ่นเก่า


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ