ช่วงสำคัญของชีวิตราชการ คือการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดของอาชีพข้าราชการ
แต่ประเด็นก็คือเราไม่สามารถจำได้ว่าเราขอไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ และขอชั้นยศอะไร 
โดยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต
www.thanundon.soc.go.th โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ทางอินเทอร์เน็ตได้


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ