ข่าวจากช่อง 7 วันที่ 23 เม.ย. 2546 ครับ

        "ต่อไปนี้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนไทยแล้ว"


    ที่ผ่านมาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนคำสั่งต่างๆให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ต้องอาศัยผู้เรียนมาโดยตรง เพราะลำพังแต่ ภาษาคอมพิวเตอร์ ก็มีใช้หลากหลายภาษา อีกทั้งยังมีการใช้สัญลักษณ์และตัวแปรต่างๆ จึงซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่น่าสนใจเรียนรู้
อาจารย์นิตยา ..

        ที่ผ่านมาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือการเขียนคำสั่งต่างๆให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ต้องอาศัยผู้เรียนมาโดยตรง เพราะลำพังแต่ ภาษาคอมพิวเตอร์ ก็มีใช้หลากหลายภาษา อีกทั้งยังมีการใช้สัญลักษณ์และตัวแปรต่างๆ จึงซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่น่าสนใจเรียนรู้
        อาจารย์นิตยา แห่งภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเกิด ความคิดที่จะพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ รูปแบบ ภาษาไทยขึ้นโดยศึกษาโครงสร้างของภาษา ต่างๆพบว่า ภาษาลิสต์ (LISP) เป็นฟรีซอฟแวร์ มีโครงสร้างง่ายต่อการเรียนรู้ที่สุด จึงพัฒนา ซอฟแวร์ภาษาลิสต์ ให้รับภาษาไทยได้ โดย แก้ไขถอดรหัสบางอย่าง จนสามารถเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไทยได้สำเร็จ
 


        

  นี่คือตัวอย่างภาษาไทย-ลิสต์ ที่สามารถ ใช้ภาษาไทย แทนที่ภาษาอังกฤษได้ทุกคำ เพียง แต่ยังจำเป็นต้องคงสัญลักษณ์และแบบฟอร์ม คำสั่งเดิมไว้
 เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จึง สามารถฝึกใช้ภาษาไทย-ลิสต์ ออกคำสั่งและ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองได้ เช่นโปรแกรมสูตรคณิตศาสตร์ โปรแกรมพจนานุกรมภาษาแบบง่ายๆ


ภาษาไทย-ลิสต์ จึงเสมือนกุญแจดอกแรก ที่เปิดโลกคอมพิวเตอร์ ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น