ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
พนักงานขับรถยนต์     1  ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ
ตั้งแต่ 7 เมษายน 2564   ถึง  วันที่  26 เมษายน 2564  ประกาศรายชื่อ  28 เมษายน

ขยายเวลารับสมัคร ถึง  12 พฤษภาคม 2564

 

Attachments:
Download this file (1.ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน).pdf)ประกาศรับสมัคร[พนักงานขับรถยนต์]332 kB
Download this file (ขยายเวลารับสมัคร พขร.pdf)ขยายเวลารับสมัคร[ ]2598 kB