- พนักงานบริการ     1  ตำแหน่ง


- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      1  ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 037-271238 - 9 ในเวลาราชการ


ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 12  ธันวาคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ