- พนักงานบริการ     1  ตำแหน่ง

- พนักงานช่วยเหลือคนไข้     2  ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 037-271238 - 9 ในเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ