โรงพยาบาลบ้านสร้าง จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุของโรงพยาบาล จำนวน 106 รายการ เป็นเงินจำนวน 121,450 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ
ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น.
 ณ โรงพยาบาลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
หากประชาชนท่านใดสนใจเชิญร่วมประมูลในวันและเวลาดังกล่าว