จัดจ้างซ่อม ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ