ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะ  กำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบประเมิน
พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้