ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)   


กำหนดรับสมัคร ๘- ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ