ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)   


กำหนดรับสมัคร ๘- ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ