ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์     1  ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ     1  ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ
ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2564   ถึง  วันที่  15 พฤศจิกายน 2564  ประกาศรายชื่อ   19 พฤศจิกายน 2564