ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือคนไข้)     1  ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ


ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2564   ถึง  วันที่  27 ตุลาคม 2564  ประกาศรายชื่อ  1 พฤศจิกายน  2564